Hur viktigt är kablaget?

Hur viktigt är kablaget?

Kan kablar verkligen betyda något för ljudet i bilen? Det har alltid diskuterats om kablage, bättre kvalitet, högre pris – är det värt att ha bra kablar?

Är det bara rundsnack eller tillför kablarna något positivt till ett ljudsystem i bilen? Vad är det för skillnad på en dyrare högtalarkabel från en specialbutik, en elbutik, jämfört med en standardkabel?

Kablagets magiska värld

Om du verkligen har lyssnat ordentligt på anläggningar med olika kablar så har du svaret – det är skillnad. Men det beror förstås också på vad du använder din anläggning till, ju högre krav du har på din lyssnarupplevelse desto mer kan du höra skillnad. En bra anläggning behöver ett bättre kablage.

För att få en bättre förståelse för hur en kabel är uppbyggd kan man säga så här: En kabel är en passiv ledare, signalen är oförändrad och kan inte förstärkas, det enda som kan hända är att signalen försvagas. Man kan motverka försvagningen genom att använda speciella ”trådar” i en ledare, isoleringsmaterial och avskärmningar. Hög renhet betyder att signalen tar sig fram utan att bli störd. Det är detta som skiljer olika kablar åt.